naprawić

repair, mend, fix

Trzeba naprawić samochód.
The car needs to be fixed.
ðə kɑː niːdz tə biː fɪkst
Tego już nie da się naprawić.
It's beyond repair.
ɪts bɪˈjɒnd rɪˈpεə
Spróbuj naprawić swój błąd.
Try to correct your mistake.
traɪ tə kəˈrεkt jɔː mɪˈsteɪk
Czy to już jest naprawione?
Is it repaired yet?
ɪz ɪt rɪˈpεəd jεt?
naprawić krzywdy
redress the wrongs
rɪˈdrεs ðə rɒŋz