wysiłek

effort, exertion

To był dla niego ogromny wysiłek fizyczny.
It was a tremendous physical effort for him.
ɪt wɒz ə trɪˈmεndəs ˈfɪzɪkl ˈεfət fə hɪm
Włożył wiele wysiłku w ten projekt.
He put a lot of effort into this project.
hɪ pʊt ə lɒt əv ˈεfət ˈɪntə ðɪs ˈprɒdʒεkt
z wielkim wysiłkiem
with great effort
wɪθ greɪt ˈεfət
bez wysiłku
effortlessly, without effort
ˈεfətlɪslɪˌ wɪˈðaʊt ˈεfət
próby wysiłkowe
stress tests
strεs tεsts