przysługa

favour

Wyświadczyłby mi pan przysługę?
Would you do me a favour?
wʊd juː dʊ miː ə ˈfeɪvə?
Przyszedłem cię prosić o przysługę.
I have come to ask you a favour.
aɪ hæv kʌm tə ɑːsk juː ə ˈfeɪvə
Przysługa za przysługę.
You scratch my back and I'll scratch yours., You roll my log and I'll roll yours.
juː skrætʃ maɪ bæk ænd aɪl skrætʃ jɔːzˌ juː rəʊl maɪ lɒg ænd aɪl rəʊl jɔːz