trudno

hard

Trudno powiedzieć.
(It's) hard to say.
(ɪts) hɑːd tə seɪ
Coraz trudniej znaleźć pracę.
It's increasingly difficult to get a job.
ɪts ɪnˈkriːsɪŋlɪ ˈdɪfɪklt tə gεt ə dʒɒb
Trudno go rozzłościć.
He is slow to anger.
hɪ ɪz sləʊ tə ˈæŋgə
Trudno się z nim dogadać.
He is being awkward (about it)., He is a difficult person.
hɪ ɪz ˈbiːɪŋ ˈɔːkwəd (əˈbaʊt ɪt)ˌ hɪ ɪz ə ˈdɪfɪklt ˈpɜːsn
trudno dostępny
hard to get (at)
hɑːd tə gεt (æt)