bok

side

Stań bokiem do ściany.
Stand with your side to the wall.
stænd wɪθ jɔː saɪd tə ðə wɔːl
Proszę zjechać na bok.
Pull over.
pʊl ˈəʊvə
Stała trochę z boku.
He stood some distance apart.
hɪ stʊd sʌm ˈdɪstəns əˈpɑːt
Patrzył w bok.
He was looking away.
hɪ wɒz lʊkɪŋ əˈweɪ
Coś mnie boli w lewym boku.
I have a pain in my left side.
aɪ hæv ə peɪn ɪn maɪ lεft saɪd
Całą noc przewracałem się z boku na bok.
I tossed and turned all night long.
aɪ tɒst ænd tɜːnd ɔːl naɪt lɒŋ
Zarobisz trochę pieniędzy na boku.
You'll make some money on the side.
juːl meɪk sʌm ˈmʌnɪ ɒn ðə saɪd
Podobno ma kogoś na boku.
She probably has someone on the side.
ʃɪ ˈprɒbəblɪ hæz ˈsʌmˌwʌn ɒn ðə saɪd
On zawsze trzyma się z boku.
He keeps himself to himself., He's quite withdrawn.
hɪ kiːps hɪmˈsεlf tə hɪmˈsεlfˌ hiːz kwaɪt wɪðˈdrɔːn
Jeszcze ci to wyjdzie bokiem.
It'll backfire on you., You'll regret it.
ˈɪtlˌbækˈfaɪə ɒn juːˌ juːl rɪˈgrεt ɪt
Żarty na bok!
Joking aside/apart.
dʒəʊkɪŋ əˈsaɪd/əˈpɑːt
Boki zrywać!
It is hilarious/side-splitting!
ɪt ɪz hɪˈlεərɪəs/ˈsɑɪdˌsplɪtɪŋ!