pragnienie

thirst, (marzenie) desire, wish

Umieram z pragnienia!
I'm dying of thirst!, I'm parched.
aɪm ˈdaɪɪŋ əv θɜːst!ˌ aɪm pɑːtʃt
ugasić pragnienie
quench one's thirst
kwεntʃ θɜːst
wypić coś, żeby zaspokoić pragnienie
drink sth to quench one's thirst
drɪŋk tə kwεntʃ θɜːst
najskrytsze pragnienia
innermost desires
ˈɪnəˌməʊst dɪˈzaɪəz