zapytać

kogoś o coś ask sb about sth, o kogoś ask for sb

Zapytaj go, czyje to jest.
Ask him whose it is.
ɑːsk hɪm huːz ɪt ɪz
Czy mogę pana/panią o coś zapytać?
May I ask you something?
meɪ aɪ ɑːsk juː ˈsʌmθɪŋ?
Zapytałeś go o to?
Did you ask him about it?
dɪd juː ɑːsk hɪm əˈbaʊt ɪt?
Nie zaszkodzi zapytać.
There's no harm in asking.
ðεəz nəʊ hɑːm ɪn ɑːskɪŋ
Wolę zapytać, żeby nie zabłądzić.
I'd rather ask somebody than lose my way.
aɪd ˈrɑːðə ɑːsk ˈsʌmbədɪ ðæn luːz maɪ weɪ
zapytać o radę kogoś
ask sb's advice, consult sb
ɑːsk ədˈvaɪsˌ kənˈsʌlt