początek

beginning, start, outset

Na początek wystarczy.
It's enough to start off., It's enough to begin with.
ɪts ɪˈnʌf tə stɑːt ɒfˌ ɪts ɪˈnʌf tə bɪˈgɪn wɪθ
Na początku bali się mnie...
At first they were afraid of me...
æt fɜːst ðeɪ wɜː əˈfreɪd əv miː
Od samego początku to przeczuwałem.
I suspected it from the start.
aɪ səˈspεktɪd ɪt frɒm ðə stɑːt
od samego początku
right from the start
raɪt frɒm ðə stɑːt
od początku do końca
from start to finish
frɒm stɑːt tə ˈfɪnɪʃ
na początku lat 90.
in the early 90s
ɪn ðiː ˈɜːlɪ ˈnaɪntɪz
na początku przyszłego miesiąca
early next month
ˈɜːlɪ nεkst mʌnθ