znać się

z kimś know sb, (wzajemnie) know each other, na czymś know a lot about sth

Czy my się znamy?
Do I know you?
dʊ aɪ nəʊ juː?
Znacie się?
Do you know each other?
dʊ juː nəʊ iːtʃ ˈʌðə?
Znamy się bardzo dobrze.
We know each other very well.
wiː nəʊ iːtʃ ˈʌðə ˈvεrɪ wεl
Zupełnie się nie znamy.
We are complete strangers.
wiː ɑː kəmˈpliːt ˈstreɪndʒəz
Znasz się na sztuce współczesnej?
Do you know modern art?
dʊ juː nəʊ ˈmɒdən ɑːt?
Kompletnie nie znam się na komputerach.
I don't know anything about computers., I'm computer-illiterate.
aɪ dəʊnt nəʊ ˈεnɪˌθɪŋ əˈbaʊt kəmˈpjuːtəzˌ aɪm kəmˈpjuːtəˌɪˈlɪtərɪt
Zna się na ludziach.
He has a way with people., He has the common touch.
hɪ hæz ə weɪ wɪθ ˈpiːplˌ hɪ hæz ðə ˈkɒmən tʌtʃ
Znasz się trochę na silnikach?
Do you know anything about engines?
dʊ juː nəʊ ˈεnɪˌθɪŋ əˈbaʊt ˈεndʒɪnz?
Nie znasz się na żartach?
Can't you take a joke?
kɑːnt juː teɪk ə dʒəʊk?