pomylić (się)

make a mistake, kogoś z kimś mistake sb for sb

Musiał się pan pomylić.
You must have been mistaken.
juː mʌst hæv bɪn mɪˈsteɪkən
Pomylił ich imiona.
He mixed their names up.
hɪ mɪkst ðεə neɪmz ʌp
Pomyliłem się.
I made a mistake.
aɪ meɪd ə mɪˈsteɪk
Pomyliłem się co do niego.
I was wrong about him.
aɪ wɒz rɒŋ əˈbaʊt hɪm
Tym razem się pomylili.
This time they made a blunder/mistake.
ðɪs taɪm ðeɪ meɪd ə ˈblʌndə/mɪˈsteɪk
Pomyliłem pana/panią z...
I mistook you for...
aɪ mɪˈstʊk juː fə