zasłużyć

na coś deserve sth, (być godnym) na coś be worthy of sth

Nie zasługujesz na to.
You don't deserve it.
juː dəʊnt dɪˈzɜːv ɪt
Zasługuje na karę.
He deserves punishment.
hɪ dɪˈzɜːvz ˈpʌnɪʃmənt
Nie zasłużyłem na to!
I didn't deserve this!
aɪ ˈdɪdnt dɪˈzɜːv ðɪs!
Wygrała zasłużenie.
She won deservedly.
ʃɪ wɒn dɪˈzɜːvɪdlɪ
Dostał to, na co zasłużył.
He got his just deserts., He got his due., (pot.) He got what was coming to him.
hɪ gɒt hɪz dʒʌst dɪˈzɜːtsˌ hɪ gɒt hɪz djuːˌ hɪ gɒt wɒt wɒz ˈkʌmɪŋ tə hɪm