twój, twoja, twoje

your, (bez rzeczownika) yours, (po rzeczowniku) of yours

Czy to jest twoja żona?
Is she your wife?
ɪz ʃɪ jɔː waɪf?
To nie twoja sprawa.
That's not your concern., It's none of/not your business.
ðæts nɒt jɔː kənˈsɜːnˌ ɪts nʌn əv/nɒt jɔː ˈbɪznɪs
Twoja kolej.
It's your turn., It's your go.
ɪts jɔː tɜːnˌ ɪts jɔː gəʊ
Miło z twojej strony.
It's very nice of you.
ɪts ˈvεrɪ naɪs əv juː
Co słychać u twoich rodziców?
How are your parents doing?
haʊ ɑː jɔː ˈpεərənts ˈduːɪŋ?
Zrobimy to po twojemu.
We'll do it your way.
wiːl dʊ ɪt jɔː weɪ
Jestem twoim dłużnikiem.
I owe you one!
aɪ əʊ juː wʌn!
Ten twój przyjaciel...
That friend of yours...
ðæt frεnd əv jɔːz