więc

and so, well then

A więc zaczynajmy.
Let's start then.
lεts stɑːt ðεn
A więc tam nie idziesz?
Which means you are not going there?
wɪtʃ miːnz juː ɑː nɒt ˈgəʊɪŋ ðεə?
Więc zgadzasz się?
Okay then?, Meaning yes?
ˌəʊˈkeɪ ðεn?ˌ ˈmiːnɪŋ jεs?
Lało jak z cebra, więc nie mogliśmy wyjść na dwór.
It was raining cats and dogs and so we couldn't go out.
ɪt wɒz reɪnɪŋ kæts ænd dɒgz ænd səʊ wiː ˈkʊdnt gəʊ aʊt
Więc jak? (zdecydowałeś się?)
Well, then?
wεlˌ ðεn?
Więc (tam) zostałem.
And so I stayed.
ænd səʊ aɪ steɪd
Nie czuł się dobrze, więc poszedł do domu.
He didn't feel good so he went home.
hɪ ˈdɪdnt fiːl gʊd səʊ hɪ wεnt həʊm
Więc o co chodzi?
(So) What's the big deal?
(səʊ) wɒts ðə bɪg diːl?