dać się

be possible

Da się zrobić.
It can be done., It's doable.
ɪt kən biː dʌnˌ ɪts ˈduːəbl
Da się to jakoś załatwić?
Could it be arranged?
kʊd ɪt biː əˈreɪndʒd?
Dałoby się to skrócić?
Would it be possible to shorten it?
wʊd ɪt biː ˈpɒsɪbl tə ˈʃɔːtn ɪt?
Tego nie da się jeść/pić.
It is not fit to eat/drink., It's inedible/undrinkable.
ɪt ɪz nɒt fɪt tə iːt/drɪŋkˌ ɪts ɪnˈεdɪbl/ʌnˈdrɪŋkəbl
Czasami nie da się tego wytrzymać.
Sometimes it's unbearable.
ˈsʌmˌtaɪmz ɪts ʌnˈbεərəbl
Dał się ponieść emocjom.
He got carried away.
hɪ gɒt ˈkærɪd əˈweɪ