grozić

komuś threaten sb

Groził mi pięścią.
He was shaking his fist at me.
hɪ wɒz ʃeɪkɪŋ hɪz fɪst æt miː
Grozili, że zabiją zakładników.
They threatened to kill the hostages.
ðeɪ ˈθrεtnd tə kɪl ðə ˈhɒstɪdʒɪz
(Wciąż) grozi jej niebezpieczeństwo.
She is (still) in danger.
ʃɪ ɪz (stɪl) ɪn ˈdeɪndʒə
Groziło jej, że straci pracę.
She was in danger of losing her job.
ʃɪ wɒz ɪn ˈdeɪndʒə əv ˈluːzɪŋ hə dʒɒb
Grozi mu aż sześć lat więzienia.
He is facing up to six years in prison.
hɪ ɪz ˈfeɪsɪŋ ʌp tə sɪks jɪəz ɪn ˈprɪzn