zyskać

coś gain, get, (form.) acquire sth

I co w ten sposób zyskałeś?
What did you achieve with this?
wɒt dɪd juː əˈtʃiːv wɪθ ðɪs?
Dzięki temu zyskamy na czasie.
It will buy us some time.
ɪt wɪl baɪ əs sʌm taɪm
Zyskaliśmy nad nimi przewagę.
We gained advantage over them.
wiː geɪnd ədˈvɑːntɪdʒ ˈəʊvə ðəm
Ten sport zyskuje na popularności.
This sport is gaining (in) popularity.
ðɪs spɔːt ɪz geɪnɪŋ (ɪn)ˌpɒpjʊˈlærɪtɪ
Kto na tym zyskuje?
Who benefits from it?
huː ˈbεnɪfɪts frɒm ɪt?
Szybko zyskał popularność.
He quickly became popular.
hɪ ˈkwɪklɪ bɪˈkeɪm ˈpɒpjʊlə
Partia zyskuje coraz więcej zwolenników.
The party is gaining more and more supporters.
ðə ˈpɑːtɪ ɪz geɪnɪŋ mɔː ænd mɔː səˈpɔːtəz
zyskać uznanie za coś
win recognition for sth, get the credit for sth
wɪnˌrεkəgˈnɪʃənˌ gεt ðə ˈkrεdɪt
odzyskać coś (majątek itp.)
recover, regain, reclaim sth
rɪˈkʌvəˌ rɪˈgeɪnˌ rɪˈkleɪm