świecić

shine, (oświetlać) light

Ta żarówka nie świeci.
The bulb is not working.
ðə bʌlb ɪz nɒt ˈwɜːkɪŋ
Nie świeć mi po oczach!
Don't shine the light in my eyes.
dəʊnt ʃaɪn ðə laɪt ɪn maɪ aɪz
Słońce świeciło od rana do wieczora.
The sun was shining all day long.
ðə sʌn wɒz ˈʃaɪnɪŋ ɔːl deɪ lɒŋ
Kiedy słońce nie świeci...
When the sun is not shining...
wεn ðə sʌn ɪz nɒt ˈʃaɪnɪŋ