uznać

coś admit, recognize, (form.) acknowledge sth

Nie uznali ich niepodległości.
They didn't recognize their independence.
ðeɪ ˈdɪdnt ˈrεkəgˌnaɪz ðεəˌɪndɪˈpεndəns
Bramka została/nie została uznana.
The goal was allowed to stand/disallowed.
ðə gəʊl wɒz əˈlaʊd tə stænd/ˌdɪsəˈlaʊd
Jest uznawany za znakomitego naukowca.
He is acknowledged as a very good scientist.
hɪ ɪz əkˈnɒlɪdʒd əz ə ˈvεrɪ gʊd ˈsaɪəntɪst
Został uznany za niepoczytalnego.
He was declared insane.
hɪ wɒz dɪˈklεəd ɪnˈseɪn
Uznał swój błąd.
He admitted (to) his mistake.
hɪ ədˈmɪtɪd (tə) hɪz mɪˈsteɪk