fatygować się

bother, take the trouble, trouble osf

Nie fatyguj się!
Don't bother.
dəʊnt ˈbɒðə
Nawet się nie pofatygował, żeby do mnie zadzwonić.
He didn't even take the trouble to call.
hɪ ˈdɪdnt ˈiːvn teɪk ðə ˈtrʌbl tə kɔːl
Proszę się nie fatygować z mojego powodu.
Don't bother on my account.
dəʊnt ˈbɒðə ɒn maɪ əˈkaʊnt