prawda

truth, (form.) verity

To nieprawda!
That's (absolutely) not true!
ðæts (ˌæbsəˈluːtlɪ) nɒt truː!
Jest w tym trochę prawdy.
There is some truth in/to it.
ðεə ɪz sʌm truːθ ɪn/tə ɪt
Mówi prawdę.
He's telling the truth.
hiːz ˈtεlɪŋ ðə truːθ
Powiedz mi całą prawdę.
Tell me the whole truth.
tεl miː ðə həʊl truːθ
To szaleństwo, prawda?
It's crazy, isn't it?
ɪts ˈkreɪzɪˌ ˈɪznt ɪt?
Ty byś mi tego nie pożyczył, prawda?
You wouldn't lend it to me, would you?
juː ˈwʊdnt lεnd ɪt tə miːˌ wʊd juː?
Prawda wyjdzie na jaw.
The truth will (come) out.
ðə truːθ wɪl (kʌm) aʊt
Zimno, prawda?
It's cold, isn't it?
ɪts kəʊldˌ ˈɪznt ɪt?
Co prawda zrobiłem to, ale było za późno.
I did do it, but it was too late.
aɪ dɪd dʊ ɪtˌ bət ɪt wɒz tuː leɪt
To jest czysta prawda.
That's the naked truth.
ðæts ðə ˈneɪkɪd truːθ
To nie może być prawda!
This can't be true!, I don't believe this!
ðɪs kɑːnt biː truː!ˌ aɪ dəʊnt bɪˈliːv ðɪs!
Prawdę mówiąc...
To tell the truth..., Frankly..., To be honest...
tə tεl ðə truːθˌ ˈfræŋklɪˌ tə biː ˈɒnɪst
powiedzieć całą prawdę
come clean, make a clean breast of it
kʌm kliːnˌ meɪk ə kliːn brεst əv ɪt