dziewczyna

1girl

Kochana dziewczyna!
My dear girl!
maɪ dɪə gɜːl!
Nasza sąsiadka ma dwie dziewczynki.
Our neighbour has two girls.
aʊə ˈneɪbə hæz tuː gɜːlz
To jeszcze mała dziewczynka.
She is still a little girl.
ʃɪ ɪz stɪl ə ˈlɪtl gɜːl
dziewczyna od wszystkiego
dogsbody, odd-job man
ˈdɒgzˌbɒdɪˌ ɒdˈdʒɒb mæn
dziewczyna lekkich obyczajów
joy girl, good-time girl, loose woman
dʒɔɪ gɜːlˌ gʊdtaɪm gɜːlˌ luːs ˈwʊmən

2girlfriend

To jest moja nowa dziewczyna.
She is my new girlfriend.
ʃɪ ɪz maɪ njuː ˈgɜːlˌfrεnd
Rzuciła go dziewczyna.
His girlfriend dumped him.
hɪz ˈgɜːlˌfrεnd dʌmpt hɪm
Masz dziewczynę?
Do you have a girlfriend?
dʊ juː hæv ə ˈgɜːlˌfrεnd?