życzyć

komuś czegoś wish, bid sb sth

Życzę miłego dnia.
Have a nice day.
hæv ə naɪs deɪ
Życzę ci wszystkiego najlepszego.
Best wishes., I wish you all the best.
bεst wɪʃɪzˌ aɪ wɪʃ juː ɔːl ðə bεst
Życzyłem mu powodzenia.
I wished him good luck.
aɪ wɪʃt hɪm gʊd lʌk
Tego bym ci nie życzył.
I wouldn't wish it on you.
aɪ ˈwʊdnt wɪʃ ɪt ɒn juː
Czego pan(i) sobie życzy?
How can I help you?
haʊ kən aɪ hεlp juː?
Jak pan(i) sobie życzy.
As you wish., As you please.
əz juː wɪʃˌ əz juː pliːz
Czego więcej można sobie życzyć?
What more can one ask for?
wɒt mɔː kən wʌn ɑːsk fɔː?
Czego byś sobie życzył?
What is your wish?
wɒt ɪz jɔː wɪʃ?
Ile sobie za to zażyczyli?
How much did they charge for it?
haʊ mʌtʃ dɪd ðeɪ tʃɑːdʒ fə ɪt?