przy

kimś/czymś by, near sb/sth, close to sb/sth

Chcę przy tym być.
I want to be there/see it.
aɪ wɒnt tə biː ðεə/siː ɪt
Będę przy tobie.
I will stand by you.
aɪ wɪl stænd baɪ juː
Nie czytaj przy jedzeniu.
Don't read while eating.
dəʊnt riːd waɪl ˈiːtɪŋ
Nie mów tego przy dzieciach.
Don't say it in front of the kids.
dəʊnt seɪ ɪt ɪn frʌnt əv ðə kɪdz
Nie mam tego przy sobie.
I don't have it on me.
aɪ dəʊnt hæv ɪt ɒn miː
Siedzieliśmy przy stole/ognisku.
We were sitting at the table/by the fire.
wiː wɜː ˈsɪtɪŋ æt ðə ˈteɪbl/baɪ ðə faɪə
Będę siedzieć przy oknie.
I'll sit by the window.
aɪl sɪt baɪ ðə ˈwɪndəʊ
Chciałbym miejsce przy oknie.
I'd like a window seat.
aɪd laɪk ə ˈwɪndəʊ siːt
Jest przy forsie/kasie.
He is rolling in it., He is in the money., He's made of money., He's loaded.
hɪ ɪz ˈrəʊlɪŋ ɪn ɪtˌ hɪ ɪz ɪn ðə ˈmʌnɪˌ hiːz meɪd əv ˈmʌnɪˌ hiːz ˈləʊdɪd
Jest trochę przy kości.
She is a bit chubby/roly-poly.
ʃɪ ɪz ə bɪt ˈtʃʌbɪ/ˈrəʊlɪˈpəʊlɪ
Przy okazji...
On the occasion of...
ɒn ðiː əˈkeɪʒən əv
Przy odrobinie szczęścia...
With a little bit of luck...
wɪθ ə ˈlɪtl bɪt əv lʌk
Przy wejściu na pokład (samolotu)...
When boarding (the plane)...
wεn ˈbɔːdɪŋ (ðə pleɪn)
Przy ładnej pogodzie...
In nice weather..., In fair weather...
ɪn naɪs ˈwεðəˌ ɪn fεə ˈwεðə
przy bliższych oględzinach
on closer examination
ɒn ˈkləʊsə ɪgˌzæmɪˈneɪʃən
przy śniadaniu/kolacji
at breakfast/supper
æt ˈbrεkfəst/ˈsʌpə