interesować

kogoś interest sb, be of (particular) interest/concern to sb

Kogo to (w ogóle) interesuje?
Who cares?
huː kεəz?
To mnie nie interesuje!
I don't give a damn!, I don't care a bit!
aɪ dəʊnt gɪv ə dæm!ˌ aɪ dəʊnt kεə ə bɪt!
Interesowałoby mnie, czy...
I wonder if..., I'd like to know if...
aɪ ˈwʌndə ɪfˌ aɪd laɪk tə nəʊ ɪf