gorąco

hot

Nie jest panu/pani za gorąco?
Are you (not) hot?
ɑː juː (nɒt) hɒt?
Gorąco tu.
It's hot in here.
ɪts hɒt ɪn hɪə
Zrobiło się gorąco.
The weather (has) turned hot.
ðə ˈwεðə (hæz) tɜːnd hɒt
Lubię kiełbaski na gorąco.
I like hot sausages.
aɪ laɪk hɒt ˈsɒsɪdʒɪz
Gorąco zapraszamy do udziału w...
You are most welcome to join...
juː ɑː məʊst ˈwεlkəm tə dʒɔɪn