zazdrościć

komuś czegoś envy sb sth, be envious/jealous of sth

Zazdrości ci sukcesu.
He is jealous of your success.
hɪ ɪz ˈdʒεləs əv jɔː səkˈsεs
Nie bądź zazdrosny!
Don't be jealous (of them)., Don't envy them.
dəʊnt biː ˈdʒεləs (əv ðəm)ˌ dəʊnt ˈεnvɪ ðəm
Wcale nie zazdroszczę mu tej nagrody.
I certainly don't begrudge him the prize.
aɪ ˈsɜːtnlɪ dəʊnt bɪˈgrʌdʒ hɪm ðə praɪz