zamknąć

close, shut, (na zamek) lock

Zamknęła się w pokoju.
She locked herself in her room.
ʃɪ lɒkt həˈsεlf ɪn hə ruːm
Dom zamyka się na noc.
The house is locked up at night.
ðə haʊs ɪz lɒkt ʌp æt naɪt
Droga zamknięta.
The road is closed.
ðə rəʊd ɪz kləʊzd
Zamknij za sobą drzwi.
Close the door behind you.
kləʊz ðə dɔː bɪˈhaɪnd juː
Zamknąłeś okno?
Have you closed the window?
hæv juː kləʊzd ðə ˈwɪndəʊ?
Drzwi zamykają się automatycznie.
The door closes automatically.
ðə dɔː kləʊzɪzˌɔːtəˈmætɪkəlɪ
Zamknij/Otwórz oczy!
Close/Open your eyes!
kləʊs/ˈəʊpn jɔː aɪz!
Oczy mi się zamykają.
My eyelids are drooping.
maɪ ˈaɪˌlɪds ɑː druːpɪŋ
O której zamykają sklepy?
What time do the shops close?
wɒt taɪm dʊ ðə ʃɒps kləʊs?
W sobotę jest/mają zamknięte.
It's/They're closed on Saturdays.
ɪts/ðεə kləʊzd ɒn ˈsætədɪz
Zamknęli go (w więzieniu).
He was put in jail., They locked him up.
hɪ wɒz pʊt ɪn dʒeɪlˌ ðeɪ lɒkt hɪm ʌp
Zamknij się!
Shut up!, Belt up!, Shut your trap!
ʃʌt ʌp!ˌ bεlt ʌp!ˌ ʃʌt jɔː træp!
Zamknął się w sobie.
He shut himself off., He became withdrawn.
hɪ ʃʌt hɪmˈsεlf ɒfˌ hɪ bɪˈkeɪm wɪðˈdrɔːn
zamknąć się w (swojej) skorupie
retreat into one's shell
rɪˈtriːt ˈɪntə ʃεl