lekcja

lesson, class

Mamy teraz lekcję historii.
We have a history class now.
wiː hæv ə ˈhɪstrɪ klɑːs naʊ
Nie zwolniono mnie z lekcji.
I wasn't excused from school.
aɪ ˈwɒznt ɪkˈskjuːzd frɒm skuːl
Biorę lekcje angielskiego.
I take English lessons.
aɪ teɪk ˈɪŋglɪʃ ˈlεsnz
Często ucieka z lekcji.
He often plays truant., He often skives off school.
hɪ ˈɒftn pleɪz ˈtruːəntˌ hɪ ˈɒftn skaɪvz ɒf skuːl
Idź odrobić lekcje.
Go do your homework.
gəʊ dʊ jɔː ˈhəʊmˌwɜːk