potrzebować

kogoś/czegoś need sb/sth, be in need of sb/sth, (wymagać) require sth

Czego pan(i) potrzebuje?
What do you need?
wɒt dʊ juː niːd?
Nie potrzebuję tego.
I don't need it.
aɪ dəʊnt niːd ɪt
Będziemy potrzebować pomocy.
We will need help.
wiː wɪl niːd hεlp
Potrzebuję tego na gwałt.
I need it badly.
aɪ niːd ɪt ˈbædlɪ