przekonać

kogoś o czymś convince, persuade sb of sth, (form.) prevail (up)on sb to do sth

Przekonał mnie pan.
You have convinced me.
juː hæv kənˈvɪnst miː
Spróbuję go przekonać.
I'll try to persuade him., I'll try to convince him.
aɪl traɪ tə pəˈsweɪd hɪmˌ aɪl traɪ tə kənˈvɪns hɪm
Przekonała mnie, żebym poczekał.
She persuaded me to wait.
ʃɪ pəˈsweɪdɪd miː tə weɪt
Jestem przekonany, że...
I'm convinced that...
aɪm kənˈvɪnst ðæt