siedzieć

sit, (w więzieniu) do time

Proszę siedzieć.
Remain seated!
rɪˈmeɪn siːtɪd!
Siedziałem w pierwszym rzędzie.
I sat in the first row.
aɪ sæt ɪn ðə fɜːst rəʊ
Czy siedzi się panu/pani wygodnie?
Are you sitting comfortably?
ɑː juː ˈsɪtɪŋ ˈkʌmftəblɪ?
Cały czas siedzi w książkach.
He has his nose in books all the time.
hɪ hæz hɪz nəʊz ɪn bʊks ɔːl ðə taɪm
Siedzi w tym po uszy.
He is up to his neck in it.
hɪ ɪz ʌp tə hɪz nεk ɪn ɪt
Nie chcę siedzieć w domu.
I don't want to sit around at home.
aɪ dəʊnt wɒnt tə sɪt əˈraʊnd æt həʊm
Pójdzie za to siedzieć.
That will land him in jail.
ðæt wɪl lænd hɪm ɪn dʒeɪl
Siedzi za napad rabunkowy.
He is doing time for robbery.
hɪ ɪz ˈduːɪŋ taɪm fə ˈrɒbərɪ
Ten facet powinien siedzieć w więzieniu.
That guy belongs to prison.
ðæt gaɪ bɪˈlɒŋz tə ˈprɪzn