szczegół

detail

To tylko drobny szczegół.
This is only a technicality.
ðɪs ɪz ˈəʊnlɪ əˌtεknɪˈkælɪtɪ
Oszczędź mi szczegółów.
Spare me the details.
spεə miː ðə ˈdiːteɪlz
Diabeł tkwi w szczegółach.
The Devil is in the detail.
ðə ˈdεvl ɪz ɪn ðə ˈdiːteɪl
Nie będę wchodzić w szczegóły.
I won't enter into detail(s)., I won't go into detail(s)
aɪ wəʊnt ˈεntə ˈɪntə ˈdiːteɪl(εs)ˌ aɪ wəʊnt gəʊ ˈɪntə ˈdiːteɪl(εs)
w najdrobniejszych szczegółach
(down) to the least detail
(daʊn) tə ðə liːst ˈdiːteɪl