jakiś

some, (w pytaniach) any, (nieokreślony) a(n)

Przyjmuje pan(i) jakieś leki?
Are you taking any medication?
ɑː juː ˈteɪkɪŋ ˈεnɪˌmεdɪˈkeɪʃən?
Ma pan(i) jakieś propozycje?
Have you got any suggestions?
hæv juː gɒt ˈεnɪ səˈdʒεstʃənz?
To potrwa jeszcze jakiś czas.
It will take some time.
ɪt wɪl teɪk sʌm taɪm
To będzie jakichś 100 kilometrów.
It's some 100 kilometres.
ɪts sʌm wʌnˈhʌndrəd kɪˈlɒmitəs
Jest jakiś smutny.
He is kind of sad.
hɪ ɪz kaɪnd əv sæd
Jest zamieszany w jakieś oszustwo.
He is involved in some fraud.
hɪ ɪz ɪnˈvɒlvd ɪn sʌm frɔːd
Uprawiasz jakiś sport?
Do you do any sports?
dʊ juː dʊ ˈεnɪ spɔːts?
po jakimś czasie
after some time
ˈɑːftə sʌm taɪm