wymienić

coś (ex)change, (zastąpić) replace, (podmienić) swap sth

Może mi to pan(i) wymienić?
Can you exchange it for me?
kən juː ɪksˈtʃeɪndʒ ɪt fə miː?
Muszę wymienić koło.
I need to change the wheel.
aɪ niːd tə tʃeɪndʒ ðə wiːl
Wymieniłem trochę pieniędzy przed podróżą.
I changed some money before the journey.
aɪ tʃeɪndʒd sʌm ˈmʌnɪ bɪˈfɔː ðə ˈdʒɜːnɪ
Wymienię funty na euro.
I'll change pounds into euros.
aɪl tʃeɪndʒ paʊndz ˈɪntə ˈjʊərəʊz
Wymieniliśmy poglądy na temat...
We exchanged views on...
wiː ɪksˈtʃeɪndʒd vjuːz ɒn
Wymieniłem to na...
I exchanged it for...
aɪ ɪksˈtʃeɪndʒd ɪt fə