płakać

cry, weep

Płakała ze szczęścia.
She wept tears of joy.
ʃɪ wεpt tɪəz əv dʒɔɪ
Chciało mi się płakać.
I felt like crying.
aɪ fεlt laɪk ˈkraɪɪŋ
Płakałam jak bóbr.
I cried like a baby.
aɪ ˈkraɪd laɪk ə ˈbeɪbɪ
Płakała rzewnymi łzami.
She cried bitterly.
ʃɪ ˈkraɪd ˈbɪtəlɪ
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
It's no use crying over spilt milk.
ɪts nəʊ juːs ˈkraɪɪŋ ˈəʊvə spɪlt mɪlk