zamiast

czegoś instead of sth, kogoś in sb's stead

Zamiast tego poszła do domu.
She went home instead.
ʃɪ wεnt həʊm ɪnˈstεd
Poszedł tam zamiast mnie.
He went there instead of me.
hɪ wεnt ðεə ɪnˈstεd əv miː
Zamiast o siódmej przyszedł o ósmej.
Instead of coming at seven, he came at eight.
ɪnˈstεd əv ˈkʌmɪŋ æt ˈsεvnˌ hɪ keɪm æt eɪt