przyzwyczajenie

habit, (zwyczaj) custom

To kwestia przyzwyczajenia.
It's just a question of getting used to it.
ɪts dʒʌst ə ˈkwεstʃən əv gεtɪŋ juːzd tə ɪt
Przyzwyczajenie jest drugą naturą.
Habit is second nature.
ˈhæbɪt ɪz ˈsεkənd ˈneɪtʃə
Robię to tylko z przyzwyczajenia.
I do it just out of habit.
aɪ dʊ ɪt dʒʌst aʊt əv ˈhæbɪt
siła przyzwyczajenia
force of habit
fɔːs əv ˈhæbɪt