przygotować

coś dla kogoś prepare sth for sb, make/get sth ready for sb

Proszę się przygotować!
Get ready!
gεt ˈrεdɪ!
Przygotuję to dla ciebie.
I'll have it ready for you.
aɪl hæv ɪt ˈrεdɪ fə juː
Jestem przygotowany na wszystko/najgorsze.
I'm prepared for anything/the worst.
aɪm prɪˈpεəd fə ˈεnɪˌθɪŋ/ðə wɜːst
Wszystko jest przygotowane.
Everything is ready., All set.
ˈεvrɪˌθɪŋ ɪz ˈrεdɪˌ ɔːl sεt