bomba

bomb

Podłożyli mu bombę w samochodzie.
They planted a bomb in his car.
ðeɪ plɑːntɪd ə bɒm ɪn hɪz kɑː
Bombę odpalono zdalnie.
They detonated/set off the bomb by remote control.
ðeɪ ˈdεtəˌneɪtɪd/sεt ɒf ðə bɒm baɪ rɪˈməʊt kənˈtrəʊl
To jest bomba zegarowa.
It's a time bomb.
ɪts ə taɪm bɒm
Bomba! (świetnie)
That's terrific!
ðæts təˈrɪfɪk!
To prawdziwa seksbomba!
She's a real sex bomb!
ʃiːz ə ˈrɪəl sεks bɒm!