miły

nice, pleasant, (uprzejmy) kind

Jest dla mnie bardzo miły.
He is very kind to me.
hɪ ɪz ˈvεrɪ kaɪnd tə miː
Cóż za miła niespodzianka!
What a lovely surprise!
wɒt ə ˈlʌvlɪ səˈpraɪz!
Miłej zabawy!
Have a nice time!, Have fun!
hæv ə naɪs taɪm!ˌ hæv fʌn!
Życzę miłego dnia!
Have a nice day.
hæv ə naɪs deɪ
miły dla oka
pleasing to the eye
ˈpliːzɪŋ tə ðiː aɪ