całkowicie

entirely, completely

Jest mi to całkowicie obojętne!
I don't give a damn!, I couldn't care less.
aɪ dəʊnt gɪv ə dæm!ˌ aɪ ˈkʊdnt kεə lεs
Zmieniliśmy to całkowicie.
We've changed it radically.
wiːv tʃeɪndʒd ɪt ˈrædɪkəlɪ
Był całkowicie zdezorientowany. (zmieszany itp.)
He was off his head.
hɪ wɒz ɒf hɪz hεd