my

we

My nie przyjdziemy.
We won't come., We are not coming.
wiː wəʊnt kʌmˌ wiː ɑː nɒt ˈkʌmɪŋ
To my!
It is us!
ɪt ɪz əs!
Zróbmy to u nas (w domu).
Let's do it at our place.
lεts dʊ ɪt æt aʊə pleɪs
Jest nas zbyt mało.
There are too few of us.
ðεə ɑː tuː fjuː əv əs
Wiemy, czego się od nas oczekuje.
We know what's expected of us.
wiː nəʊ wɒts ɪkˈspεktɪd əv əs
Kończy nam się paliwo.
We are running out of fuel.
wiː ɑː ˈrʌnɪŋ aʊt əv fjʊəl
Dołącz do nas.
Come and join us.
kʌm ænd dʒɔɪn əs
Uciekł nam sprzed nosa. (pociąg itp.)
We only just missed it.
wiː ˈəʊnlɪ dʒʌst mɪst ɪt
Proszę powiadomić nas z wyprzedzeniem.
Let us know in advance.
lεt əs nəʊ ɪn ədˈvɑːns
Udało nam się!
We did it!, We made it!
wiː dɪd ɪt!ˌ wiː meɪd ɪt!