szansa

chance, odds, (okazja) opportunity

Daj mu jeszcze jedną szansę.
Give him one more chance.
gɪv hɪm wʌn mɔː tʃɑːns
Nie ma z nimi szans.
He stands/has no chance against them.
hɪ stændz/hæz nəʊ tʃɑːns əˈgεnst ðəm
To jest zupełnie bez szans.
It doesn't stand a chance.
ɪt ˈdʌznt stænd ə tʃɑːns
Mają spore szanse na wygraną.
They stand a good chance of winning.
ðeɪ stænd ə gʊd tʃɑːns əv ˈwɪnɪŋ
Jakie są szanse, że go znajdą?
What are the odds of finding him?
wɒt ɑː ðiː ɒdz əv ˈfaɪndɪŋ hɪm?
Nie ma szans.
No chance.
nəʊ tʃɑːns