śmierdzieć

czymś smell (bad)/(awful), stink of sth

Co tu tak śmierdzi?
What's that smell?
wɒts ðæt smεl?
To śmierdzi czosnkiem.
It smells of garlic.
ɪt smεlz əv ˈgɑːlɪk
Śmierdzi mu z ust.
He has bad breath., His breath smells (bad).
hɪ hæz bæd brεθˌ hɪz brεθ smεlz (bæd)
Śmierdzą ci nogi.
Your feet stink., You have smelly feet.
jɔː fiːt stɪŋkˌ juː hæv ˈsmεlɪ fiːt