nauczyć się

learn

Gdzie się tego nauczyłeś?
Where did you learn it?
wεə dɪd juː lɜːn ɪt?
Nauczył się pływać.
He learned to swim.
hɪ ˈlɜːnd tə swɪm
Tego się nauczysz z czasem.
You will learn it as you go (along).
juː wɪl lɜːn ɪt əz juː gəʊ (əˈlɒŋ)
Nauczyła się z tym żyć.
She learned to live with it.
ʃɪ ˈlɜːnd tə lɪv wɪθ ɪt