piękny

beautiful, lovely, gorgeous

Jest piękna jak z obrazka.
She's as pretty as a picture.
ʃiːz əz ˈprɪtɪ əz ə ˈpɪktʃə
Im starsza, tym piękniejsza.
The older she gets the more beautiful she is.
ðiː ˈəʊldə ʃɪ gεts ðə mɔː ˈbjuːtɪfəl ʃɪ ɪz
Nie jest najpiękniejsza.
She isn't exactly a beauty.
ʃɪ ˈɪznt ɪgˈzæktlɪ ə ˈbjuːtɪ
Mamy dziś piękną pogodę.
What beautiful weather we're having.
wɒt ˈbjuːtɪfəl ˈwεðə wɪə hævɪŋ
Wyrosła na piękną kobietę.
She's grown into a beautiful young woman.
ʃiːz grəʊn ˈɪntə ə ˈbjuːtɪfəl jʌŋ ˈwʊmən