zrobić się

become, get, turn

Zrobiło mi się (od tego) niedobrze.
It made me sick., It sickened me.
ɪt meɪd miː sɪkˌ ɪt ˈsɪkənd miː
Zrobiło mi się słabo.
I felt faint.
aɪ fεlt feɪnt
Zrobiło się tak gorąco, że...
The weather became so hot that...
ðə ˈwεðə bɪˈkeɪm səʊ hɒt ðæt