tylko

only, just

Przyszła tylko ona.
Only she came., She was the only one to come.
ˈəʊnlɪ ʃɪ keɪmˌ ʃɪ wɒz ðiː ˈəʊnlɪ wʌn tə kʌm
Potrzebuję tylko trochę czasu.
All I need is a little time., I just need a little time.
ɔːl aɪ niːd ɪz ə ˈlɪtl taɪmˌ aɪ dʒʌst niːd ə ˈlɪtl taɪm
Tylko spróbuj!
Don't you (even) dare!
dəʊnt juː (ˈiːvn) dεə!
Gdyby tylko...
If only, I wish...
ɪf ˈəʊnlɪˌ aɪ wɪʃ
Przyjdę, jak tylko to dokończę.
I'll come as soon as I finish it.
aɪl kʌm əz suːn əz aɪ ˈfɪnɪʃ ɪt
To tylko drobny szczegół.
This is only a technicality.
ðɪs ɪz ˈəʊnlɪ əˌtεknɪˈkælɪtɪ
Tylko nie zrób jakiejś głupoty.
Don't do anything silly/stupid.
dəʊnt dʊ ˈεnɪˌθɪŋ ˈsɪlɪ/ˈstjuːpɪd
To tylko część prawdy.
That's only half true.
ðæts ˈəʊnlɪ hɑːf truː
Tylko, że ona tego nie rozumie.
The thing is that she doesn't understand it.
ðə θɪŋ ɪz ðæt ʃɪ ˈdʌzntˌʌndəˈstænd ɪt
Tylko się obija.
He's just messing around/mucking about/playing around.
hiːz dʒʌst mεsɪŋ əˈraʊnd/mʌkɪn əˈbaʊt/pleɪŋ əˈraʊnd
Tylko dla wyjaśnienia...
Just for clarity..., Just to get things straight...
dʒʌst fə ˈklærɪtɪˌ dʒʌst tə gεt θɪŋz streɪt
Jak tylko mnie zobaczył...
The moment he saw me...
ðə ˈməʊmənt hɪ sɔː miː
Jak tylko przyjdę do domu...
The minute I get home...
ðə ˈmɪnɪt aɪ gεt həʊm