ostatni

1(w kolejności) last, final

Zajęła ostatnie miejsce.
She finished last.
ʃɪ ˈfɪnɪʃt lɑːst
Dowiaduję się o tym jako ostatni.
I am the last to know.
aɪ əm ðə lɑːst tə nəʊ
Mówię ci to po raz ostatni!
This is the last I am saying it to you!
ðɪs ɪz ðə lɑːst aɪ əm ˈseɪɪŋ ɪt tə juː!
Zachowuje się jak ostatnia idiotka.
She acts like a complete idiot.
ʃɪ ækts laɪk ə kəmˈpliːt ˈɪdɪət
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
He who laughs last laughs best/longest.
hɪ huː lɑːfs lɑːst lɑːfs bεst/lɒŋgɪst
Nadzieja umiera ostatnia.
Never say die., Where there's life there's hope.
ˈnεvə seɪ daɪˌ wεə ðεəz laɪf ðεəz həʊp
Jego ostatnim życzeniem było...
His last wish was..., His dying wish was...
hɪz lɑːst wɪʃ wɒzˌ hɪz ˈdaɪɪŋ wɪʃ wɒz
ostatnia wola
(last) will (and testament)
(lɑːst) wɪl (ænd ˈtεstəmənt)
w ostatniej chwili
at the last moment
æt ðə lɑːst ˈməʊmənt
pierwszy i ostatni raz
for the first and only/last time
fə ðə fɜːst ænd ˈəʊnlɪ/lɑːst taɪm
mieć w jakiejś sprawie ostatnie słowo
have the final say in sth, have the last word in sth
hæv ðə ˈfaɪnl seɪˌ hæv ðə lɑːst wɜːd

2(najnowszy) latest, recent

Nie widziałem go ostatnimi czasy.
I haven't seen him recently.
aɪ ˈhævnt siːn hɪm ˈriːsntlɪ
wydarzenia ostatnich dni
events of the past few days
ɪˈvεnts əv ðə pɑːst fjuː deɪz
ostatni krzyk mody
the latest fad
ðə ˈleɪtɪst fæd