śnić (się)

coś, o kimś/czymś dream of/about sb/sth

Śniłaś mi się.
I dreamed/dreamt about you.
aɪ driːmd/drεmt əˈbaʊt juː
Ja chyba śnię!
I must be dreaming!
aɪ mʌst biː driːmɪŋ!
Ani mi się śni to robić.
I'll be blowed if I (will) do it.
aɪl biː bləʊd ɪf aɪ (wɪl) dʊ ɪt
Śniło mu się, że...
He dreamed that...
hɪ driːmd ðæt